Waarschuwing!

Idyl heeft geconstateerd dat één batch Idyl Tarwezemelen mogelijk niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Besloten is om met onmiddellijke ingang de verkoop van het betreffende product tijdelijk te stoppen. Idyl raadt consumenten aan de genoemde producten niet te consumeren. Het betreft uitsluitend het volgende product, met onderstaande batchcode: Idyl Tarwezemelen batchcode: PC 1017151 THT 23-04-2015 EAN: 8717275033177 Let op! Bij de andere batchcodes zijn er geen kwaliteitsproblemen geconstateerd. Consumenten die bovenstaand product hebben gekocht, worden geadviseerd de verpakking terug te brengen naar de winkel. Het aankoopbedrag zal worden vergoed. Idyl stelt hoge eisen aan de veiligheid en kwaliteit van haar producten en heeft daarom besloten de bovenstaande maatregelen te nemen. Idyl biedt haar verontschuldigingen aan voor dit ongemak.