Idyl tissueboxen met hip design!

Geen saaie box, maar één die gezien mag worden! De box bevat 60 extra zachte tissues. Door de verschillende zijdes, kunnen er leuke combi’s gemaakt worden!

Waarschuwing!

Idyl heeft geconstateerd dat één batch Idyl Tarwezemelen mogelijk niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Besloten is om met onmiddellijke ingang de verkoop van het betreffende product tijdelijk te stoppen. Idyl raadt consumenten aan de genoemde producten niet te consumeren. Het betreft uitsluitend het volgende product, met onderstaande batchcode: Idyl Tarwezemelen batchcode: PC 1017151 THT 23-04-2015 … Vervolgd